Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma HumboldtaMisja
Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Zapewnienie naszym uczniom nauki języka obcego na najwyższym poziomie bez poczucia przymusu i ogromu wysiłku, poszerzając zarazem jego horyzonty tak by stawał się coraz bardziej świadomym obywatelem świata. Ponadto wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraju oraz, aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

„Opanowanie języka obcego winno być zatem uzyskaniem nowego
punktu widzenia w dotychczasowym widzeniu świata i w rzeczy
samej jest nim do pewnego stopnia, gdyż każdy język zawiera całą
siatkę pojęć i rodzaj wyobrażeń jakiejś części ludzkości.”
[Wilhelm von Humboldt]

Formularz kontaktowy

Kontakt


Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta

ul. Rejowska 99, Skarżysko-Kamienna
Mob.: 509 123 506, 501 806 012
E-mail: dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl
ul. Rejowska 99
26-110 Skarżysko-Kam.
tel. 509 123 506, 501 806 012
dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta
w Skarżysku-Kamiennej