Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma HumboldtaProjekty szkolne
W roku szkolnym 2014 / 2015 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. W. Humboldta z oddziałami dwujęzycznymi została wybrana jako jedna z czterech Szkół w województwie świętokrzyskim, w której realizowany jest innowacyjny program nauczania do klas 1-3 szkoły podstawowej pod nazwą "PI Synergia początkowej nauki języka angielskiego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi".

http://english-academy.edu.pl/projektpokl/

W ramach projektu korzystamy z innowacyjnego programu, w którym wykorzystujemy tablice interaktywne, przewodniki dla nauczycieli oraz karty pracy dla uczniów. Dzięki materiałom powstającym w projekcie, nauczyciele umożliwią dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim, tym samym znacznie przyspieszając proces uczenia się tego języka na etapie szkoły podstawowej.

Pomoce dydaktyczne, które powstały przy tworzeniu projektu dodają element języka angielskiego i technologii informacyjno-komunikacyjnych do treści Naszego Elementarza - podręcznika przygotowanego przez MEN, z którego szkoły publiczne korzystają od początku roku szkolnego 2014/2015. Dzięki takiemu rozwiązaniu integracja języka angielskiego z edukacją wczesnoszkolną jest naturalna, a nauczyciel z łatwością dopasowuje różne elementy obudowy dydaktycznej programu z którego korzysta do swoich potrzeb.

Formularz kontaktowy

Kontakt


Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Humboldta
ul. Rejowska 99, Skarżysko-Kamienna
Mob.: 509 123 506, 501 806 012
E-mail: dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

ul. Rejowska 99
26-110 Skarżysko-Kam.
tel. 509 123 506, 501 806 012
dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta
w Skarżysku-Kamiennej