Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma HumboldtaProgram nauczania w klasach I-III
W naszej szkole realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Na pierwszym etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III szkoły podstawowej, edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. W ramach edukacji wczesnoszkolnej wyodrębnia się następujące obszary :
  • Edukacja polonistyczna
  • Język obcy nowożytny
  • Edukacja muzyczna
  • Edukacja plastyczna
  • Edukacja społeczna
  • Edukacja przyrodnicza
  • Zajęcia komputerowe
  • Zajęcia techniczne
  • Wychowanie fizyczne
  • Religia/ Etyka

Program nauczania realizowany przez naszą placówkę jest w pełni zgodny z nową podstawą programową. Pozwala na realizację celów ze wszystkich obszarów edukacyjnych. Ponadto jest dostosowany i ukierunkowany na realizowanie potrzeb oraz wspieranie rozwoju każdego ucznia. Zatem program uwzględnia indywidualną pracę z uczniem mającą na celu wsparcie i pomoc zarówno z zakresu trudności w uczeniu się, jak i uzdolnień, poszerzenia zainteresowań. Nasz program nauczania nastawiony jest przede wszystkim na aktywność ucznia, wspierając tym samym kreatywne myślenie, samodzielność rozwiązywania problemów oraz czynny udział w sytuacjach dydaktycznych.

Nauczyciele w oparciu o program nauczania, realizując cele kształcenia, wykorzystują nowatorskie metody, formy pracy oraz nowoczesne środki dydaktyczne Pozwala to na zwiększenie efektywności i podniesienie jakości procesu kształcenia. Dzięki temu zajęcia prowadzone w naszej placówce są interesujące, atrakcyjne, a co najważniejsze pozwalają na wyposażanie uczniów w wiedzę oraz umiejętność praktycznego jej wykorzystania.

Formularz kontaktowy

Kontakt


Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta

ul. Rejowska 99, Skarżysko-Kamienna
Mob.: 509 123 506, 501 806 012
E-mail: dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

ul. Rejowska 99
26-110 Skarżysko-Kam.
tel. 509 123 506, 501 806 012
dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta
w Skarżysku-Kamiennej