Dwujęzyczna Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma HumboldtaDwujęzyczność
Główną zaletą i atutem szkoły jest NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE jako wysoce efektywna metoda nauki języka, pozwalająca osiągnąć jego biegłą znajomość.

Nauczanie dwujęzyczne realizowane jest poprzez prowadzenie części zajęć z następujących obszarów edukacyjnych:
- edukacja matematyczna,
- edukacja przyrodnicza,
- edukacja ruchowa,
- edukacja muzyczna,
- edukacja plastyczna,
- edukacja techniczna,
- edukacja komputerowa
w nowożytnym języku obcym(w przypadku naszej szkoły jest to język angielski).
W naszej szkole zwiększony jest również wymiar godzin przeznaczonych na naukę języka angielskiego (5h).

ATUTY DWUJĘZYCZNEJ EDUKACJI

Edukacja dwujęzyczna ma niewiarygodnie korzystny wpływ na rozwój dziecka jak również na przyszłe jego funkcjonowanie jako dorosłego człowieka. Po pierwsze i najważniejsze ma ogromny wpływ na rozwój inteligencji językowej. (W cyklu nauki tą metodą występuje charakterystyczne zjawisko mieszana się dwóch języków, które w późniejszej fazie ulega uporządkowaniu).

Język obcy jest równorzędny z językiem ojczystym i występuje jako środek do osiągania danego celu, a nie cel sam w sobie. Dzięki temu dzieci nie traktują nauki języka jako przymus - jest on wprowadzany w sposób naturalny.

Nie ma konieczności, a wręcz nie wskazane jest zapisywanie dziecka na dodatkowe lekcje języka, ponieważ dziecko w naszej szkole ma ciągły kontakt z językiem w sytuacjach naturalnych.

Materiał dydaktyczny podawany jest i przyswajany w dwóch językach, co sprzyja ciągłemu rozwijaniu kompetencji językowych.

Szkoła podstawowa to idealny moment do intensywnej edukacji językowej, jako że przebiega ona bezwiednie, szybko i skutecznie. Oprócz znakomitego poziomu opanowania języka obcego, dziecko buduje wyższą samoocenę oraz pewność siebie stając się obywatelem świata.

Formularz kontaktowy

Kontakt


Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta

ul. Rejowska 99, Skarżysko-Kamienna
Mob.: 509 123 506, 501 806 012
E-mail: dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

ul. Rejowska 99
26-110 Skarżysko-Kam.
tel. 509 123 506, 501 806 012
dyrektor@szkolahumboldta.edu.pl
biuro@szkolahumboldta.edu.pl

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Wilhelma Humboldta
w Skarżysku-Kamiennej